Ocena globalnych wzorców ruchowych (General Movements – GMs) według Prechtl’a jako narzędzie diagnostyczne do funkcjonalnej oceny młodego centralnego układu nerwowego.

Ocena globalnych wzorców ruchowych (General Movements – GMs) według Prechtl’a jako narzędzie diagnostyczne do funkcjonalnej oceny młodego centralnego układu nerwowego.

Artykuł ma za zadanie przybliżyć diagnostykę opracowaną przez austriackiego neurologa dziecięcego prof. Prechtla. Diagnostyka jest szybka, nieinwazyjna i jej skuteczność jest potwierdzona w 94%. Ruchy globalne – General Movements (GMs) są częścią repertuaru spontanicznej aktywności i obecne są od okresu płodowego do około pierwszego półrocza życia dziecka. Wydaje się, że zaangażowane nie są struktury wyższe […]

Facebook